Ekološki problemi

Arhus centru se tokom protekle godine javilo oko desetak građana u vezi ekoloških problema sa kojima se suočavaju. Iz godine u godinu broj građana koji se obraćaju za pomoć je sve manji. Iz Arhus centra poručuju da su ostvarili dobru saradnju sa lokalnom samoupravom i rešili probleme na koje su mogli da utiču. Tokom ove godine, u saradnji sa lokalnom samoupravom, Arhus centar će raditi na rešavanju problema Medicinske škole koja nema ograđeno dvorište, a pored postavljanja ograde planirano je i uređenje dvorišta čime će se rešiti problem zakorovljene površine i otpada.