Eko bajke u izdanju JKP “Vodovod i kanalizacija”

JKP „Vodovod i kanalizacija“ objavilo je on-line izdanje Eko-bajke „VODA i GRAD“ u okviru ovogodišnjeg Projekta „Aquarius“.

Bajke su namenjene deci mlađeg uzrasta koja pohađaju predškolski program, kao i učenicima nižih razreda osnovne škole. Autor teksta i animacije je dr Ana Marković Plestović, a kako objašnjavaju iz ovog preduzeća, zbog pandemije korona virusa i mera zaštite dece, koje ne omogućuju organizovanu posetu dece objektima, njihov rad u kreativnim i istraživačkim radionicama i finale projekta – kviz, kao što je to bilo prethodnih godina, odlučili su da ove godine projekat realizuju izradom Eko-bajke „Voda i grad“. Bajke sadrže ilustraciju i tekst za decu predškolskog i nižih razreda osnovnih škola, roditelje i nastavnike o poreklu, racionalnoj potrošnji i zaštiti vode za piće i subotičkim jezerima koja obuhvata Projekte grada i JKP “ViK” Subotica u saradnji sa EBRD i KfW bankom. Bajka je objavljena na stranici preduzeća na srpskom, mađarskom, hrvatskom i engleskom jeziku.