Dva nova bunara u narednih 240 dana

U narednih 240 dana biće izbušena dva nova bunara- jedan na “Vovozahvatu 1” i drugi u Čantaviru koji će doprineti održavanju kontinuiteta u snabdevanju pijaćom vodom stanovnika Subotice i Čantavira, rečeno je prilikom potpisivanja ugovora između JKP “Vodovod i kanalizacija” i izvođača radova. Za ovaj posao grad je obezbedio 40 miliona dinara.

U prostorijama JKP “Vodovod i kanalizacija” direktor ovog preduzeća Đerđ Šugar i direktor preduzeća “Geo inženjering BGP” potpisali su ugovor vredan 40 miliona dinara za izgradnju dva nova bunara. Bunari će biti bušeni na prostoru “Vodozahvata 1” kojim se veći deo Subotice snabdeva vodom i u naselju Čantavir.

Preduzeće „GEO INŽENJERING BGP“ osnovano je 2006. godine, usko je specijalizovano za projektovanje i izvođenje radova u oblasti vodosnabdevanja i hidrogradnji. Rok za izvođenje radova na bušenju dva nova bunara je 240 dana.

Za ovu investiciju, Grad je obezbedio 40 miliona dinara pomoći JKP “Vodovod i kanalizacija” koje još uvek isplaćuje kredit EBRD banci u godišnjem iznosu od 200 miliona dinara, objasnio je zamenik gradonačelnika Imre kern koji je istakao da je važno da se napravi balans između proširenja vodovodne mreže sa jedne strane i da se radi na njenom održavanju sa druge strane.

Tokom ove godine JKP “Vodovod i kanalizacija” završilo je bušenje dva bunara- jednog u Mišećevu i jednog u Višnjevcu.