Dualno obrazovanje

U Subotici po dualnom modelu obrazovanja nastavu pohađa 408 učenika koji će po završetku školovanja biti spremni da se zaposle ili da nastave školovanje, rečeno je na okruglom stolu koji je održan na Otvorenom univerzitetu u organizaciji Socijalno-ekonomskog saveta Grada Subotice.

Dejan Sadojević je učenik Hemijsko-tehnološke škole koji po dualnom modelu obrazovanja pohađa smer pekara. Dejan je zadovoljan izborom zanimanja i time kako se odvija stručna praksa.

U našem gradu po dualnom modelu obrazovanja nastavu pohađa 408 učenika u 9 obrazovnih profila i 7 područja rada na tri nastavna jezika. Grad na razne načine podstiče đake da upisuju deficitarna zanimanja po dulanom modelu obrazovanja, a jedan od načina motivacije je i stipendiranje đaka koji upisuju ove obrazovne profile.

Zakon o dualnom obrazovanju donet je 2017. godine, ali je u primeni od prošle školske godine. Cilj je da se nakon završetka školovanja u srednjoj školi, đacima koji završe školovanje po dualnom modelu obrazovanja omogući i nastavak školovanja na visokim strukovnim školama. Po završetku srednje škole đaci sa dualnih obrazovnih profila steći će određene kvalifikacije koje će im omogućiti da se uključe u proces proizvodnje.

U Srbiji je oko 7000 učenika uključeno u proces dualnog obrazovanja na oko 37 obrazovnih profila.