Država za 34.000 tona pšenice ponudila cenu od 23,5 din/kg

Republičke robne rezerve otkupiće 34.000 tona merkantilne pšenice ovogodišnjeg roda po ceni od 23,5 dinara za kilograma sa PDV-om, navodi se na sajtu te državne direkcije.

Kupuje se pšenica domaćeg porekla od komercijalnih poljoprivrednih gazdinstava, zemljoradničkih zadruga i skladištara koji imaju zaključene ugovore sa tom Direkcijom.

Rok plaćanja je 15 dana od dostave kompletne dokumetnacije o isporuci pšenice Direkciji.

Od porodičnih gazdinstava kupuju se količine od 10 do 100 tona, od zadruga između 20 i 150 tona, a od skladištara 100-1000 tona.