Drveće na Kelebiji i Tresetištu posečeno u okviru planske seče šuma

Seča drveća na Kelebiji i Tresetištu rađena je u okviru planske seče šuma, rekao je načelnik Severnobačkog okruga, Bojan Šoralov.

Kako je načelnik Severnobačkog okruga, Bojan Šoralov rekao, razume građane koji su izrevoltirani, ali ističe da je seča šuma urađana u skladu sa zakonom. To su potvrdile i dve inspekcije – inspekcija zaštite životne sredine i šumarska inspekcija.

Plan je da se radi na daljem ozelenjavanju i pošumljavanju ovih prostora, te posečeni delovi neće ostati prazni, već će u određenom delu uglavnom biti posađeni crni borovi – četinari, dok se jedan deo ostavlja kako bi se priroda sama obnovila.

Veoma je važno da šume koje se nalaze u zaštićenom području, ne budu to samo na papiru, već da se zakon primenjuje i u praksi, naglasio je Šoralov.