,,Družionica“ na Otvorenom univerzitetu

Otvoreni univerzitet Subotica u saradnji sa Gradom Subotica pokreće projekat ,,Družionica“ koji se sastoji iz šest programa u okviru kojih se nalaze trinaest različitih kreativno/edukativnih programa. Kreativne radionice poput likovne radionice, lutkarske radionice, filmske, novinarske, ekološke imaju za cilj da kod dece razviju kreativnost, timski duh i individualni rad. Projekat je namanjen deci osnovnoškolskog uzrasta. Kreativno-edukativni program sa radom počinje početkom marta i organizovaće se u tokom cele 2017.godine, učešće je besplatno za svu decu, a prijava se vrši na pultu Otvorenog univerziteta, telefonom na broj 024/554-600 ili putem e-maila kursevi@ openunsubotica.rs