Drugi upisni rok

U drugom konkursnom roku na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija ostalo je mesta za 84 studenta na 8 studijskih programa. Od tog broja 38 studenata finasiraće se na teret budžeta Republike Srbije, dok će 46 studenata plaćati školarinu.

 

Prijavljivanje kandidata u drugom upisnom roku biće 4. i 5. septembra dok će se prijemni ispiti polagati 10.septembra. Na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija mesta ima za 84 studenta na prvoj godini osnovnih strukovnih studija i specijalističkih strukovnih studija u školskoj 2018./2019. godine. Na budžetu je ostalo 38 mesta, a 46 mesta ima za samofinasirajuće studente.

 

Na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u toku je obnavljanje nekoliko učionica. Od početka nove studijske godine studentima će na raspolaganju biti i renovirana prostorija u podrumu za slobodne aktivnosti.

 

Jedinstvena rang lista kandidata biće objavljena 10. septembra, dok će konačna rang lista biti poznata 12. Upis primljenih kandidata. Će biti organizovan 13. i 14. septembra.