Druga eko-volonterska radna akcija

 

U okviru projekta ,,Podrška lkokalnim zajednicama u odgovoru na izbegličku krizu“ fondacija Ana i Vlade Divac organizovala je drugu po redu eko-volontersku radnu akciju ,,Zajedno za jezero Palić“. Akcija skupljanja čvrstog otpada u okruženju Prihvatnog Centra Subotica na priobalju jezera Palić (sektor 1) je organizovana sa ciljem zajedničkog ekološkog aktivizma i međusobne interakcije migranata i subotičkih eko volontera. Akcija je uspešno realizovana u saradnji sa javnim preduzećima Grada i volonterima subotičkih Udruženja.

U Prihvatnom Centru u Subotici, sedam meseci živi dvadesetsedmogodišnji, Adil Isaui, migrant poreklom iz Maroka. Adil kaže da je zadovoljan odnosom lokalnog stanovništva prema migrantima i da se iz tog razloga priključio akciji čišćenja.

Eko-volonterska akcija realizovana je u saradnji sa javnim preduzećem ,,Palić-Ludaš“, Goranskim rasadnikom i volonterima Subotičkih udruženja. Volonteri organizacije ,,Koncept ekologija-energija-ekonomija“ rado su se odazvali akciji čišćenja priobalja jezera Palić jer je zadatak njihove organizacije pružanje pomoći u unapređenju lokalne zajednice.

Prema rečima Vlatka Jovićevića, koordinatora Divac fondacije u Subotici, cilj akcije ,,Zajedno za jezero Plaić“ osim čišćenja bio je zbližavanje lokalnog stanovništva i migranata kroz volonterski rad na polju ekologije.

Organizatori najavljuju da će u toku leta biti sprovedene dodatne ekološko volonterske akcije.