Dr Saša Dželebdžić novi v.d direktora Opšte bolnice

Na današnjoj sednici Pokrajinske vlade doneta je odluka da se za vršioca dužnosti direktora Opšte bolnice imenuje kardiolog dr Saša Dželebžić, koji je od 2018. godine obavljao funkciju pomoćnika direktora.

Dr Dželebdžić diplomirao 2006. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a sedam godina kasnije položio je specijalistički ispit iz Interne medicine, 2016. i ispit iz uže specijalizacije – kardiologije. U Opštoj bolnici je zaposlen od 2011. godine na odeljenju Kardiologije. Od 2017. je šef sale za kateterizaciju srca, a od 2018. pomoćnik direktora za internistički sektor.