Dobrovoljno služenje vojnog roka

U toku su prijave za dobrovoljno služenje vojnog roka za muškarce i žene od 19-30 godina starosti, koji će biti upućeni na služenje u septembru. Služenje vojnog roka traje 6 meseci, a vojnici imaju pravo na redovno odsustvo u trajanju od 10 dana.

Zaintresovani muškarci i žene koji u tekućoj godini navršavaju od 19-30 godina života mogu da se prijave na dobrovoljno služenje vojnog roka na koje će biti upućeni u septembru. Pored opštih uslova, kandidati moraju proći i lekarski i psihološki test, na koji ih Vojska upućuje.

Oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka stalno je otvoren te se zainteresovani kandidati mogu prijaviti u svakom momentu. Postoje 4 uputna roka tokom godine i to u: martu, junu, septembru i decembru. Služenje vojnog roka traje 6 meseci i realizuje se u centrima za osnovnu obuku mesec i po dana. Nakon toga mesec i po dana kandidati se upućuju na specijalsitičku obuku, a poslednja tri meseca u jedinicama Vojske Srbije sprovodi se kolektivna obuka. Za vreme služenja vojnog roka vojnicima su između ostalog obezbeđeni smeštaj i hrana, kao i određena novčana primanja.

Kandidati koji su zainteresovani za dobrovoljno služenje vojnog roka mogu se prijaviti svakog radnog dana u Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Subotica na adresi Park Rajhla Ferenca br.1 ili na brojeve telefona: 024/521-443 ili 552-878, gde mogu dobiti sve dodatne informacije i pojašnjenja.