Do sada četrnaestoro dece ostvarilo pomoć iz Fondacije

U 2020.godini do sada je četrnaestoro dece i mladih ostvarilo pravo na pomoć iz Fondacije za pomoć pri lečenju teško obolele dece i omladine Grada Subotice.

Fondacija za pomoć pri lečenju teško obolele dece i omladine u našem gradu, osnovana je sa ciljem da pruži pomoć pri lečenju deci i omladini do navršenih 18 godina. Neophodno je da se tražena pomoć ne može ostvariti prema propisima o zdrvastvenom osiguranju ili se može ostvariti u nedovoljnoj meri, podseća član GV zadužen za oblast socijalne zaštite i zdravstva, Ilija Đukanović. Do sada je 14 dece i mladih ostvarilo pravo na ovu vrstu pomoći.

Kako podsećaju iz lokalne samouprave podnosilac molbe za pomoć je roditelj, staratelj ili zakosnki zastupnik i molba mora da sadrži podatke o detetu i porodici, kratak istorijat bolesti i kontakt. Uz molbu se prilaže i medicinska dokumentacija, predračuni ili računi iz zdravstvenih ili farmaceutskih ustanova. Molba se podnosi u Gradskom uslužnom centru, a svi zainteresovani dodatne informacije mogu pronaći i na zvaničnom sajtu. U ovoj godini su do sada, molbe slate između ostalog i za pomoć pri kupovini lekova.

Iz budžeta je ove godine izdvojeno 2 694 000 dinara za potrebe Fondacije, što je za oko 12 % više u odnosu na prošlu godinu. Takođe, svake godine deo sredstava od novogodišnjeg koncerta, daje se u svrhe rada Fondacije, pa tako i ove godine u iznosu od 194.000 dinara.