Do 20. juna različite aktivnosti za đake u srednjim školama

Redovna nastava u ovoj školskoj godini zvanično je završena juče u svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji. U Tehničkoj školi „Ivan Sarić“ do 20. juna biće organizovane različite aktivnosti u dogovoru sa đacima, kao i dopunska nastava za učenike koji žele da poprave predloženu zaključenu ocenu iz nekog predmeta. Đaci koji u okviru školovanja pohađaju i stručnu praksu u kompanijama, u obavezi su da ovom vidu nastave prisustvuju.

Do petka ove nedelje đaci Tehničke škole „Ivan Sarić“ imaju obavezu da donesu potpisane kartice sa predloženim zaključenim ocenama, a u međuvremenu će se izjašnjavati iz kojih predmeta žele da popravljaju ocene. Za one koji nisu završni razredi do 20. juna biće organizovane različite fizičke aktivnosti u fiskulturnoj sali škole u toku prepodneva, a u istom periodu će učenicima biti na raspolaganju čitaonica i biblioteka. Pedagoško- psihološka služba će u prepodnevnom terminu svakog radnog dana primati učenike, a biće organizovana i različita predavanja, ističe direktor Tehničke škole „Ivan Sarić“, Željko Rajčić.

Đaci koji u okviru svog školovanja imaju stručnu praksu u kompanijama, u obavezi su da praksu pohađaju po unapred utvrđenom rasporedu, bez obzira da li su zadovoljni zaključenom ocenom iz određenog predmeta.

Kako napominju iz Tehničke škole, aktivnosti će u narednom periodu biti organizovane od 7,30- 15 časova, ali će vrata škole biti otvorena do 19,30 časova.