Dnevni boravak za odrasle pri Domu “Kolevka”

Gradonačelnik Stevan Bakić obišao je Dnevni boravak za odrasle pri Domu “Kolevka” u kojem svakodnevno boravi 38 korisnika.

Među korisnicima Doma za odrasle u Banijskoj ulici nalazi se i tridesetšestogodišnja ćerka Branke Govlja, koja Boravak pohađa već punih 20 godina. Branka ističe svoju zahvalnost zaposlenima koji svakodnevno ulažu ljubav i stručnost u rad sa korisnicima Boravka.

Gradonačelnik Stevan Bakić je sa saradnicima i sa direktorom Doma za decu ometenu u razvoju “Kolevka” pod čijim okriljem od 2015. godine radi Dnevni boravak za odrasle ,obišao prostorije Boravka i tom prilikom istakao podršku grada zaposlenima, kao i licima koja koriste usluge ovog Boravka. Ove godine uloženo je 3 miliona dinara u rekonstrukciju krova na objektu, prošle godine je zamenjena ograda, a 2019. godine su betonirane staze.

Za funkcionisanje Dnevnog boravka za mentalno nedovoljno razvijena odrasla lica pri Domu “Kolevka” grad je ove godine opredelio 13,2 miliona dinara.