Deset gerontodomaćica dobilo posao u Gerontološkom centru preko javnih radova

Gerontološki centar dobio je sredstva u iznosu od 1.348.000 dinara za realizaciju projekta „Pomoć u kući za najstarije sugrađane“, u sklopu kog će deset gerontodomaćica dobiti zaposlenje na 4 meseca. Sredstva za zapošljavanje gerontodomaćica dobijena su zahvaljujući Lokalnom akcionom planu Grada i aktivnim merama zapošljavanja koje se realizuju zajedno sa Nacionalnom službom za zapošljavanje.

Među deset gerontodomaćica koje će u naredna četiri meseca pomagati našim najstarijim sugrađanima je i Kinga Frištek, koja je ovaj posao dobila ubrzo nakon što se prijavila kao nezaposleno lice u Nacionalnu službu za zapošljavanje.

Direktor Gerontološkog centra, Nenad Ivanišević podetio je da ova ustanova od 2012. godine učestvje u programima za podsticanje zapošljavanja koje raspisuje Grad, te da su samo na osnovu toga dobili više od 8 miliona dinara.

Ukupan iznos sredstava, za realizaciju programa aktivne politike zapošljavanja, je 27 miliona 272 hljade dinara, od čega Grad učestvuje u finansiranju programa sa 15 miliona, a NSZ sa nešto više od 12,2 miliona .

Svim gerontodomaćicama nakon isteka 4 meseca biće ponuđen radni odnos u Gerotološkom centru, rečeno je prilikom uručenja ugovora.