Demanti direktorke Dečijeg pozorišta

 

Na jučerašnjoj press konferenciji koju su organizovala dva sindikata Dečijeg pozorišta iznete su oštre kritike na rad direktorke Dečijeg pozorišta Marte Stamenković Aroksalaši. Predstavnici sindikata naveli su mobing, nepotizam i nezakonito otpuštanje radnika-glumaca kao primere neadekvatnog vršenja direktorske dužnosti, a sa druge strane direktorka Dečijeg pozorišta, Marta Stamenković Aroksalaši, demantuje sve navode iznete protiv nje.

 

Zakonom o racionalizaciji predviđeno je da se broj zaposlenih u Dečijem pozorištu smanji sa 37 na 32. Iz Sindikata navode da je direktorka Dečijeg pozorišta na nezakonit način uručivala otkaze glumcima jer nije ispoštovala kolektivni ugovor za ustanove kulture. Sa druge strane, Marta Stamenković Aroksališi, ističe da je poštovala zakon prilikom uručivanja otkaza i da je smatrala da racionalizacijom treba da bude sprovedena ušteda, a da time što su otpušteni glumci nije narušeno funkcionisanje Dečijeg pozorišta.

Direktorka Dečijeg pozorišta ističe da je netačan podatak iznet na jučerašnjoj press konferenciji, koja je organizovana u njenom odsustvu, da je sakupljeno 16 potpisa za njenu smenu, da članovi sindikata čine samo jednu trćinu zaposlenih, a da su dve trećine zaposelnih u kolektivu Dečijeg pozorišta spremni za dalji rad. Ona ističe takođe da je sve to smišljeno i lično upereno protiv nje i da je ona žrtva mobinga. Sa druge strane predstavnici sindikata navode da je direktorka sprovodila mobing nad zaposlenima koji su članovi sindikata i da je racionalizaciju radnih mesta iskoristila kao priliku za ličnu osvetu neistomišnjenicima.

Dečije pozorište u Subotici trenutno ima trideset i troje stalno zaposlenih, a treba da ima trideset i dvoje od kojih su petnaestoro glumci. Direktorka Marta Stamenković Aroksalaši se nalazi na toj funkciji sedam godina, a drugi mandat joj ističe naredne godine. Iz sindikata poručuju da će ponoviti štrajk, a ročišta po tužbama koje su podignute protiv direktorke zbog mobinga biće održane od 27.septembra.