Delegacija Misije OEBS-a u Srbiji posetila je Ekonomski fakultet Subotica

Delegacija Misije OEBS-a u Srbiji posetila je Ekonomski fakultet Subotica, a na sastanku sa rukovodstvom ove visokoobrazovne ustanove bilo je je reči o saradnji Fakulteta i OEBS-a koja se realizuje kroz rad Odeljenja Fakulteta u Bujanovcu.

Delegacija Misije OEBS-a u Srbiji koju predvodi Jan Bratu, boravi u radnoj poseti našem gradu, a prilikom posete Ekonomskom fakultetu istaknuto je da je ovaj Fakultet dobar i konstruktivan partner misije OEBS-a u Srbiji. NJ.E. Jan Bratu izrazio je svoje najviše poštovanje prema Ekonomskom fakultetu i istakao njihovu posvećenost pitanjima obrazovanja ne samo zajednica u Vojvodini već i na jugu Srbije gde misija OEBS-a sa njima sarađuje na realiyaciji nastave u Bujanovcu.

Odeljenje Ekonomskog fakulteta u Bujanovcu osnovano je 2011. godine u saradnji sa misijom OEBS-a u Srbiji, Ministarstvom obrazovanja i Koordinacionim telom. U Bujanovcu se nastava na Ekonomskom fakultetu odvija na srpskom, ali i na albanskom jeziku. Predviđeno je da ovaj projekat traje do 2028. godine.

Godišnje se na Odeljenje u Bujanovcu upiše 90 studenata, a od toga 40% čine studenti albanske nacionalnosti, dok godišnje diplomira oko šezdesetak studenata.