Danas je Međunarodni dan zaštite podataka o ličnosti

Prilikom korišćenja društvenih mreža, posebnu pažnju treba skrenuti mlađim generacijama, kako i na koji način pravilno da se zaštite, kažu stručnjaci povodom Međunarodnog dana zaštite podataka o ličnosti.

Skoro svako od nas poseduje neku društvenu mrežu,a na njima se nalaze i naši određemi podaci, koliko su zapravo oni zaštićeni, pitali smo stručnjake, a tim povodom oni su istakli da je veoma važno pročitati i uslove. Prilikom stvaranja profila veoma je važno pročitati uslove, odnosno za šta i u koje svrhe naši podaci mogu biti korišteni, te šta je to na šta pristajemo otvaranjem određenog profila.

Treba voditi računa o tome da se osim nekih osnovnih podataka poput imena, u meri u kojoj je to moguće ne daju previše lične informacije, kažu stručnjaci. Ovo je posebno važno kada su mlađe generacije odnosno deca u pitanju, te se prilikom otvaranja neke društvene mreže, mora adekvatno dete edukovati, kako i na koji način pravilno da zaštiti svoje podatke.

Cilj obeležavanja ovog dana je da se građani informišu o tome šta su podaci o ličnosti, te kako da ih na pravilan način zaštitimo i pod kojim uslovima se mogu obrađivati.