Danas ističe rok za plaćanje poreza na imovinu

Rok za uplatu prve rate ovogodišnjeg poreza na imovinu u Srbiji ističe danas. Prva rata poreza na imovinu se plaća u iznosu poslednje prošlogodišnje rate jer Poreska uprava tek treba da dostavi rešenje o ovogodišnjme porezu.

Taj porez plaćaju građani, preduzetnici i pravna lica a prikupljaju ga lokalne samouprave.

Porez na imovinu se plaća u četiri godišnje rate, u roku od 45 dana od početka tromesečja.

Za kašnjenja uplate poreza na imovinu obveznik plaća zateznu kamatu, koja je 11 odsto godišnje.