Dan otvorenih vrata na Ekonomskom fakultetu

Sa ciljem da buduće studente upoznaju sa radom i organizacijom fakulteta, na Ekonomskom fakultetu organizovan je Dan otvorenih vrata za učenike subotičkih srednjih škola.

Đake subotičkih srednjih škola koji su posetili manifestaciju Dan otvorenih vrata na Ekonomskom fakultetu, najviše je zanimalo da saznaju više o prijemnom ispitu, načinu upisivanja na fakultet kao i o studijskim programima. Učenice sa kojima smo razgovarali već su donele odluku o tome da će upisati ovu visokoškolsku obrazovnu ustanovu.

Učenici subotičkih srednjih škola danas su imali priliku da se upoznaju sa studijskim programima, načinom konkurisanja i upisivanja, kao i sa detaljima budućeg studentskog života u okviru manifestacije Dan otvorenih vrata koja je organizovana na Ekonomskom fakultetu Subotica.

Ekonomski fakultet Subotica organizuje nastavu na 8 studijskih programa na osnovnim studijama, a planom je predviđeno da se naredne studijske godine raspiše konkurs za 720 studenata, od čega će 60% biti na budžetu.