Dan gorana i Svetski dan šuma

Na Dan gorana i Svetski dan šuma iz Goranskog rasadnika poručuju da je neophodno podići nivo svesti građana o važnosti pošumljavanja jer je iz godine u godinu veći broj posečenog drveća nego zasađenog. Prema podacima preduzeća ,,Vojvodina Šume“ optimalna pokrivenost šumama na teritoriji AP Vojvodine trebala bi da iznosi 14,32% umesto sadašnjih 6,37%.

Iz Goranskog rasadnika poručuju da je veoma važno zaštititi postojeće predele prekrevene šumom kao i vršiti pošumljavanje. Adriana Vrhovac, rukovodilac rasadničke proizvodnje u Goranskom rasadniku, istakla je značaj očuvanja životne sredine i podsetila da je svako zasađeno drvo fabrika kiseonika.

Svetski dan obeležava i najstarija ekološka organizacija ,,Pokret gorana Srbije“ koja proslavlja 58 godina rada. Miroslav Mihajlović, sekretar ,,Pokreta gorana Srbije“ podsetio je na činjenicu da je Vojvodina najobešumljenija oblast na području Evrope zbog čega je potrebno vršiti redovno pošumljavanje. Na teritoriji AP Vojvodine koja se suočava sa problemom nedovoljne šumovitosti biće izvršeno podizanje vetro i poljozaštitnih pojaseva,uređenje školskih dvorišta dok će se edukacijom dece i školom u prirodi nastaviti podizanje svesti građana o važnosti očuvanja prirode, čemu godinama doprinosi i naša televizija naglasio je sekretar.

Iz Goranskog rasadnika poručuju će povodom Svetskog dana šuma i Dana gorana u saradnji sa JKP ,,Vodovod i kanalizacija“, kada se steknu pogodni vremenski uslovi za sadnju, posaditi oko stotinu sadnica četinara i lišćara u oko deset objekata ,,Naše radosti“. Ekipa Yu eco televizije Vas podseća da mislite ekologično,a sadnjom drveća oplemenite svoj životni prostor i doprinesete zajednici u kojoj živite.