Da li produžiti roditeljsko pravo? Dilema stručnjaka i roditelja dece sa posebnim potrebama

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, u organizaciji Kancelarije zaštitnika građana, održan je okrugli sto na kom se razgovaralo o produženju roditeljskog prava- mogućnosti koju imaju roditelji dece sa posebnim potrebama.
Sa 18 godina osobe stiču punu poslovnu sposobnost, a produženje roditeljskog prava jedna je od mogućnosti koju imaju roditelji dece sa posebnim potrebama koja nisu u stanju da sa 18 godina brinu o svojim pravnim poslovima, položaju i slično.
Postoje brojne nedoumice kada je u pitanju produženje roditeljskog prava, objašnjavaju iz Kancelarije zaštitnika građana i dodaju da se u praksi javljaju problemi za koje još uvek ne postoje rešenja.
Produženje roditeljskog prava da ili ne- dilema je sa kojom se suočavaju svi roditelji dece sa posebnim potrebama. Produženje roditeljskog prava podrazumeva i oduzimanje poslovne sposobnosti deteta, što predstavlja kršenje jednog od osnovnih ljudski prava, objašnjava defektolog Vesna Gavrić i dodaje da postoje i drugi pravci kojima se može ići. Individualni pristup svakom detetu i pružanje pomoći deci da samostalno donose odluke je nešto za šta se zalažu u Udruženju “Zajedno”.
Na okruglom stolu, koji je održan u Plavoj sali Gradske kuće, učestvovali su roditelji dece sa posebnim potrebama, predstavnici nevladinih organizacija koje se bave zaštitom osoba sa invaliditetom, kao i predstavnici Centra za socijalni rad.