,,Da li je Bog duhovit“

U organizaciji tradicionalnih crkava i verskih zajednica našeg grada održana je duhovna tribina pod nazivom ,,Da li je Bog duhovit“. U okviru okruglog stola ,,Bog i deca Avramova“ izlagač na tribini koja je održana sinoć bio je Eliezer Papo, profesor na fakultetu ,,Ben Gurion“ u Izraelu. Dragan Stokin, starešina Hrama Svetog Vaznesenja Gospodnjeg kao organizator tribine poručio je da je cilj tribine bio da se prisutnima predstavi autentičan odnos Boga prema čoveku koji je neposredan, iskren i predstavlja direktnu pojavu ljubavi, a takav odnos je na tribini prezentovan kao primer za dobre međuljudske odnose.