Crveni krst Subotice obeležio Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa

U prostorijama Crvenog krsta Subotice obeležen je Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa. Tom prilikom premijerno su prikazana dva kratka filma pokaznih vežbi održanih u ovoj godini, a iz gradske organizacije kažu da neprekidno rade na edukaciji timova koji deluju u takvim situacijama.

Odlukom Vlade Srbije Crveni krst je pravni subjekt određen za zaštitu i spašavanje, a na nivou organizacije u celoj državi, pa tako i u našem gradu, lokalna samouprava podržava program za pripremu za nesreće i delovanje u nesrećama, kaže dr Siniša Trajković, sekretar Crvenog krsta Subotice. Kako ističe, u poslednjoj deceniji susreli smo se sa nizom velikih izazova, a kako bi timovi bili spremni da adekvatno odgovore na te izazove, konstantno se rade edukacije.