Crveni krst: Prošle godine pripremljeno skoro 260 hiljada kuvanih obroka i podeljeno 20 t garderobe najsiromašnijima

Gradska organizacija Crvenog krsta i protekle godine bila je izuzetno aktivna u pružanju pomoći najsiromašnijima, a zahvaljujući brojnim socijalnim programima ove organizacije najugroženijim sugrađanima i u 2019. godini bili su obezbeđeni kuvani obroci, paketi hrane i higijene, kao i garderoba.
U najvećoj Narodnoj kuhinji u Vojvodini svakodnevno se pripremaju kuvani obroci za 1200 korisnika. Samo prošle godine podeljeno je više od 250 800 kuvanih obroka i preko 125 hiljada vekni hleba. Među korisnicima Narodne kuhinje su i deca, a poslednjih godina broj dece na narodnom kazanu se konstantno povećava.
Osim kuvanih obroka, najsiromašnijim sugrađanima i prethodne godine, u nekoliko navrata, delili su se paketi hrane, pa je tako svaki korisnik Narodne kuhinje bio snabdeven prehrambenim proizvodima tokom jula i avgusta kada Narodna kuhinja nije radila.
Tokom letnjih meseci podeljeno je i 500 paketa hrane i isto toliko paketa higijene zahvaljujući donaciji iz pokrajinskih robnih rezervi, a u pomoć najugroženijim sugrađanima pritekli su i Subotičani koji su se odazvali velikoj akciji Crvenog krsta.
Crveni krst prošle godine prikupio je preko 20 t polovne i nove garderobe koja je distribuirana socijalno najugroženijem stanovništvu. Zahvaljujući akciji “Solidarnost na delu” ,koja se sprovodila u subotičkim školama, mališani koji su korisnici programa Narodne kuhinje boravili su u odmaralištima Crvenog krsta. Ova organizacija, zajedno sa svojim partnerima, lokalnom samoupravom, Centrom za socijalni rad, Karitasom i donatorima i u 2020. godini nastavlja sa aktivnostima koje imaju za cilj pružanje pomoći najsiromašnijima.