„Čisto iz ljubavi – za bolje sutra”

U okviru akcije čišćenja pod sloganom „Čisto iz ljubavi – za bolje sutra”, koja je održana u petak u Subotici na prostoru teretne stanice prikupljeno je 49 kilograma reciklabilnog otpada.

Sakupljena je velika količina komunalnog i tekstilnog otpada u ukupnoj količini od 630 kilograma. Sva prikupljena sredstva biće iskorišćena za kupovinu jednog od pomagala za decu sa smetnjama u razvoju.