Bušenje leda na Paliću i Ludašu

Radnici JP „Palić-Ludaš“ već uveliko rade na bušenju leda na Palićkom, Ludaškom i Krvavom jezeru. Led se seče zbog toga što je preko ledenog ogledala pao sneg, te sunčevi zraci ne mogu da prodru u dubinu jezera, pa živi svet ne može da funkcioniše zbog toga što je za proces fotosinteze neophodno sunčevo zračenje.

Ivan Bašić Palković na Paliću živi preko pet godina, tvrdi da se led mora seći, jer se na taj način ribama obezbeđuje potrebna količina kiseonika. Kaže da radnici Palić-Ludaša svake godine seku led i na taj način omogućavaju živom svetu ispod površine jezera da preživi.

Alge i vodene biljke koje žive ispod površine leda ne mogu da obavljaju fotosintezu, te je i količina kiseonika koja se dobija znatno manja u odnosu na potrebe, te je sečenje leda neminovno. Sa bušenjem rupa na jezeru počelo se još pre dve nedelje.

Postojeće rupe na ledu ponovo se zamrzavaju nakon 2 dana i to na debljinu od 10 cm, te tako radnici Palić-Ludaša, pored novih rupa, nanovo otvaraju i postojeće.