Bunjevci traže poništenje akta koji ih je proglasio Hrvatima

Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine ukazuje da je na današnji dan, pre 73 godine, doneta naredba, kojom je Bunjevcima oduzeto pravo na lično izjašnjenje o svojoj nacionalnoj pripadnosti i kojom je izvršena potpuna asimilacija Bunjevaca u Hrvate.
Bunjevci su, kako se navodi u saopštenju Nacionalnog saveta bujevačke nacionalne manjine i danas izloženi osporavanju sopstvenog identiteta, jezika i kulture, iako imaju svoj Nacionalni savet i priznati su u Republici Srbiji kao autohtona nacionalna manjina. Dalje se navodi da postoje brojni primeri ovakvog delovanja i postoje strukture koje se ponašaju kao da je naredba i danas na snazi.
Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine je podneo inicijativu Skupštini APV, da donese Deklaraciju kojom bi se naredba GNOOV-a od 14. maja 1945. godine okarakterisala kao akt nasilne asimilacije i kojom bi se konačno konstatovala ništavnost tog akta. U saopštenju se navodi da je Vlada Vojvodine javno podržala ovu inicijativu, ali da do danas ništa nije učinjeno po tom pitanju.
Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine i dalje instistira na donošenju Deklaracije, jer je to, kako se navodi, jedini način da se zaustave negativni tokovi i otvore putevi normalne komunikacije i saradnje.