Brzorastuće vrbe u Regionalnoj deponiji

U okviru pilot projekta Regionalne deponije Subotica u toku je uspostavljanje zasada vrba koje će kroz dve godine obezbediti proizvodnju biomase.

Regionalna deponija u saradnji sa jednom američkom firmom u fazi je uspostavljanja pilot projekta tokom kojeg će se na površini od jednog hektara izvršiti sadnja 14 hiljada energetskih brzorastućih drvenastih vrba i arunda. Prema rečima predsednika Skupštine Balinta Pastora, zaštita životne sredine dobija sve više na značaju, a uspostavljanjem ovog eksperimentalnog zasada proizvodiće se biomasa.

Ovaj pilot projekat multidisciplinarnog je karaktera, a pored toga što biljni sistem održava ekološku ravnotežu tla i zemljišta izuzetno poboljšava strukturu tla. Cilj Regionalne deponije jeste da obezbedi jednu vrstu biomase u svrhu resursa i rezerve, rekao je v.d. direktor Regionalne deponije Gligor Gelert.

Sadnja vrbe i arunda trajaće dva dana, a prvi rezultati biće vidljivi za dve do tri godine kada će moći da se koristi kao biomasa.