Brojni problemi u sportskim kolektivima

Brojni sportski klubovi, a pogotovo oni manji, pored ozbiljnih finansijskih problema, muku muče da sačuvaju postojeći takmičarski kadar i da privuku nove članove. Ti problemi, na žalost, nisu mimoišli ni Džudo klub Spartak, čiji predstavnici su, pre pet godina, osmislili novi, atraktivniji, sistem takmičenja u vidu Regionalne Euro lige, u kojoj pravo učešća imaju deca uzrasta do šesnaest godina starosti.

Pored brojnih teškoća materijalne i organizacione prirode, mnogi treneri, kako na lokalnom, tako i na saveznom nivou, neretko imaju ozbiljne probleme sa previše ambicioznim roditeljima, koji se mešaju u klubske stvari, pa i u sam trenažni proces i, tako, izlažu dodatnim naporima ne samo sebe, već i svoju decu, koju, na taj, nepromišljeni, način samo odbijaju od sporta.