„Brigom protiv predrasuda“- novi projekat Gerontološkog centra

U Gerontološkom centru predstavljen je novi projekat ove ustanove pod nazivom „Brigom protiv predrasuda“, koji finansira Fondacija za otvoreno društvo. Projekat podrazumeva obučavanje za pojedine zanate, te zapošljavanje pripadnika romske zajednice, a njegova vrednost iznosi oko 3,5 miliona dinara.

Kroz projekat „Brigom protiv predrasuda“ biće obučeno devet pripadnika romske nacionalne zajednice sa teritorije Severnobačkog okruga, a po završetku obuke oni će biti i zaposleni, jer u Gerontološkom centru potreba za radnom snagom i proširenjem usluga postoji. Projekat finansira Fondacija za otvoreno društvo, a iz Fondacije navode da je u pitanju vizionarski projekat koji uključuje dve marginalizovane kategorije, odnosno Rome i stare.

Iz Edukativnog centra Roma objašnjavaju da je inkluzija roma izuzetno kompleksno pitanje, ali da se svi problemi lakše prevazilaze uz prijatelje.