Briga o najugroženijim stanovnicima je zadatak celokupnog društva

Na Svetski dan socijalne pravde član Gradskog veća Ilija Đukanović podseća da delovanje lokalne samouprave ide u više smerova kada je u pitanju borba protiv siromaštva i pomoć najugroženijim sugrađanima. On objašnjava da su kapaciteti Narodne kuhinje prošireni, te da je broj korisnika povećan na 1200. Đacima iz socijalno ugroženih porodica Grad je obezbedio besplatne užine za šta je opredeljeno 15 miliona . Proširenje Industrijske zone i otvaranje novih radnih mesta takođe su u fokusu Grada.

Jedna od najteže zapošljivih kategorija jesu osobe sa invaliditetom,a u našem gradu postoje e kompanije koje su im pružile priliku za rad. U preduzeću „Čikoš štampa“ osobe sa invaliditetom čine 58% zaposlenih, 30 radnika raspoređeno je u svim sektorima, a što se tiče klasifikacije njihovih rešenja o invalidnosti i tu je situacija šarolika, poručuju iz ove kompanije.

Oko 25 odsto učenika OŠ „Sečenji Ištvan“ dolazi iz porodica u kojima ni jedan od roditelja ne radi, a isti je procenat učenika koji dolaze iz porodica u kojima radi samo jedan od roditelja. Za ove učenike Grad je obezbedio besplatne užine i autobuske karte, a i sama škola na raze načine pokušava da pomogne đacima iz socijalno ugroženih porodica. Zahvaljujući Juliji Bartuš koja je u nasledstvo školi ostavila određenu svotu novca osnovan je fond za donacije užina za đake.

Škola aplicira i na razne konkurse i sačinjava programe koji doprinose poboljšanju socijalnog statusa učenika, a zahvaljujući školskom orkestru svaki đak ima mogućnost da besplatno uči da svira odabrani instrument. Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 20. februar za Međunarodni dan socijalne pravde na zasedanju 2007. godine. Cilj obeležavanja ovog dana jeste skretanje pažnje na značaj borbe protiv siromaštva i stvaranje jednakih šansi za sve.