Božić: Goranski rasadnik primer dobrog rada

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Čedomir Božić je prilikom jučerašnje posete Subotici i jednom od najvećih rasadnika u Vojvodini „Goranskog rasadnika“, ocenio da ovaj rasadnik predstavlja primer dobrog rada.

U razgovoru sa direktorom Goranskog rasadnika, Jožefom Pinterom, Božić je istakao značaj subvencija za unapređenje razvoja poljoprivrede i ukazao na to koliko je bitna povratna informacija sa terena. Govoreći o 28 konkursa koje raspisuje sekretarijat na čijem je čelu, Božić je naglasio spremnost da redovno obilazi poljoprivredna gazdinstva i rasadnike, kako bi se u skladu sa potrebama sa terena kreirale subvencije. Direktor Goranskog rasadnika, Jožef Pinter zahvalio se na sredstvima koje je Pokret gorana Subotice dobio iz Budžetskog fonda za šume, ali i skrenuo pažnju na potrebu za podrškom u proizvodnji sadnog materijala.