Bolnica obeležila četvrtu godišnjicu Angio sale

Tokom protekle nedelje u Opštoj bolnici Subotica obeležena je četvrta godišnjica rada Angio sale u kojoj je tokom godina urađeno na stotine intervencija i u kojoj je zahvaljujući trudu i radu lekara ukinuta lista čekanja za koronarografiju.

Prva koronarografija u Angio sali Opšte bolnice Subotica, izvedena je tokom 2017. godine i u istom aktu implantiran je prvi koronarni stent. Tokom četiri godine ukupno je urađeno 1600 koronarografija, a ukupno je zbrinuto 405 pacijenata, rekao je direktor bolnice dr Slobodan Puškar.

U angio sali ukinuta je i lista čekanja za koronarografiju, a kako dr Puškar ističe, uz ulaganje u opremu, najvažniji su trud , rad i ulaganje u kadrove, specijalizacije i subspecijalizacije, kako bi se pacijentima omogućilo što kvalitetnije lečenje.

U angio sali se od 2018. godine izvode i specijalni imidžing i invazivna funkcionalna ispitivanja koronarnih arterija.