Besplatni konsultantski program za bolje poslovanje MSP

Centar za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije pozvao je mikro, mala i srednja preduzeća da se prijave za besplatni konsultantski program Speed 2.0 koji je namenjen ublažavanju posledica izazvanih pandemijom kovid-19.

Kako je saopštila PKS, privredna društva koja budu selektovana za učešće u programu imaće jedinstvenu priliku da iskoriste ekspertizu iskusnog konsultanta koji će onlajn analizirati njihove načine poslovanja i predložiti unapređenja.

Takođe, preduzeća će tokom jednodnevnih konsultacija dobiti mogućnost da pronađu rešenje za probleme stvorene pandemijom ili probleme koji su postojali od ranije, a koje je aktuelna situacija pogoršala, kroz korake u domenu digitalne transformacije.

Sva mikro, mala i srednja preduzeća koja zapošljavaju između pet i 249 zaposlenih i redovno izmiruju obaveze prema državi, mogu da se prijave za program Speed 2.0 na sajtu Centra za digitalnu transformaciju https://cdt.org.rs/home.

U PKS objašnjavaju da digitalna transformacija ne podrazumeva prevashodno kupovinu hardvera i softvera, time i nove troškove za firme, već, pre svega, predstavlja promenu radi unapređenja komunikacije sa dobavljačima ili kupcima, marketinga, kao i poslovnih procesa i modela.