Besplatni kompleti udžbenika za decu iz romske zajednice

Za 123 učenika iz romske zajednice koji pohađaju nastavu u 6 subotičkih osnovnih škola Grad je obezbedio besplatne udžbenike. Udžbenici su obezbeđeni kroz program “Prevencija napuštanja školovanja” za koji je iz gradskog budžeta ove godine opredeljeno 996.000 dinara.

Besplatni udžbenici obezbeđeni su za decu iz romske zajednice od 1-4. razreda osnovne škole. Pomoć u vidu besplatnih udžbenika obezbeđena je za 123 đaka, a udžbenici su danas predati u prostorijama OŠ “Đuro Salaj”.

Podelom udžbenika za decu iz romske zajednice Grad želi da motiviše učenike na školovanje, ali i da pruži pomoć i podršku roditeljima kako bi se smanjio procenat đaka koji rano odustaju od školovanja, rekla je članica Gradskog veća zadužena za obrazovanje, Milanka Kostić.

Među 6 subotičkih osnovnih škola za čije su učenike obezbeđeni besplatni udžbenici nalazi se i OŠ “Đuro Salaj” u kojoj će 29 đaka dobiti besplatne komplete udžbenika.

Đaci iz romske zajednice za koje su obezbeđeni besplatni kompleti udžbenika pohađaju nastavu u osnovnim školama: “Matko Vuković”, “Đuro Salaj”, “Sečenji Ištvan”, “Jovan Jovanović Zmaj” zatim „Hunjadi Janoš” u Čantaviru i “Vuk Karadžić” u Bajmoku.