Besplatne overe isprava

 

Javnobeležnička komora Srbije saopštila danas da su javni beležnici tokom juna ove godine besplatno overili 104.175 isprava. Novčana vrednost tih overa prelazi 40 miliona dinara, a među njima je najviše bilo dokumenata neophodnih za upis u srednje škole i na fakultete. Predsednik Javnobeležnicke komore Srbije Miodrag Đukanović istakao je da su tokom juna besplatne overe činile gotovo polovinu svih overa potpisa, rukopisa i prepisa. Na području Apelacionog suda u Novom Sadu overeno je ukupno 20.258 dokumenata.