Besplatne banje za 240 subotičkih penzionera

Pravo na besplatnu rehabilitaciju u banjama ostvarilo je 240 subotičkih penzionera. U Filijali Subotica Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje kažu da se čekaju termini od banja , nakon čega će svi penzioneri dobiti pismeno obaveštenje o tome u kojoj banji i u kom terminu će boraviti.

U Severnobačkom okrugu 464 penzionera podnelo je zahtev za besplatne banje. Pravo da boravi 10 dana o trošku Republičkog Fonda za penzijsko invalidsko osiguranje u nekoj od banja u Srbiji ostvario je 321 penzioner, od čega je njih 240 iz Subotice. U Filijali Subotica Republičkog fonda za penzijsko invalidsko osiguranje kažu da su svi poslovi vezani za banje završeni i da se čekaju obaveštenja od banja o slobodnim terminima.

Penzioneri se upućuju u banje na osnovu podnete medicinske dokumentacije. Tako će 85 penzionera biti upućeno u banju Termal Vrdnik, 115 u Banju Kanjiža, 66 u Banju Junaković, 32 penzionera boraviće u Rusandi u Melencima, troje u Slankamenu, 10-oro u Merkur Vrnjačkoj banji, a na Zlatiboru njih 10.

Pravo na besplatne banje mogli su da ostvare penzioneri čija penzija iznosi do 24.980 dinara i koji nemaju druga lična primanja. U obzir se uzima i dužina staža, dužina korišćenja penzije, tuđe nege i pomoći, invalidnost deteta. Pravo da konkurišu za besplatne rehabilitacije imali su korisnici koji to pravo nisu koristili u poslednjih 5 godina.