Besplatne akcije velikih kompanija

Besplatne akcije velikih kompanija ima oko dva miliona građana Srbije. Oni koji ih do sada nisu prodavali u ovom trenutku imaju pet akcija NIS-a, jednu Aerodroma „Nikola Tesla“, 31 deonicu kompanije „Telekom“ i sedam akcija Akcionarskog fonda.

Na berzi jedna akcija NIS-a trenutno vredi oko 590 dinara, a aerodroma 1.530 dinara. Akcijama Telekoma i Akcionarskog fonda zasad se ne može trgovati na berzi.

Ivan Bojičić iz Banke Poštanska štedionica kaže da je 2008. pravo na besplatne akcije ostvarilo 4,8 miliona građana, a naknadno prijavljivanje nije moguće. Dosad je akcije NIS-a i aerodroma prodalo 2,8 miliona građana, dok akcijama Telekoma i Akcionarskog fonda ne može da se trguje na berzi. Njih i dalje poseduju svih 4,8 miliona građana.

Prema poslednjim podacima na berzi, kada biste sada prodali svoje akcije NIS-a i aerodroma, dobili biste 4.500 dinara. To se vrši na šalterima pošta.

Kada je reč o dividendama, odnosno novcu koji se može dobiti po osnovu akcija, on iznosi oko 5.000 dinara.