Počela automatska overa zdravstvenih kartica

Poslodavci koji redovno izmiruju svoje obaveze i uplačuju doprinose za zdravstveno osiguranje, više ne moraju da odlaze na šaltere kako bi overili zdravstvene kartice zaposlenih, to će ubuduće raditi Republicki fond za zdravstveno osiguranje umesto njih. Automatska overa kartica počela je kao pilot projekat krajem juna sa desetak poslodavaca, a od ovog meseca su obuhvačeni svi poslodavci koji redovno izmiruju dospele doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje, penzioneri i članovi njihovih porodica.