Automatska overa zdravstvenih kartica od danas za preostalih 420.000 osiguranika

Automatska overa zdravstvenih kartica od danas je omogućena za preostalih 420.000 osiguranika. Na šalter više neće morati oni koji se bave samostalnom delatnošću, poljoprivrednici i članovi njihovih porodica.
Mihajlo Jovanović iz Kancelarije za elektronsku upravu ističe da se zaokružuje proces automatske overe kartica u Srbiji koji je počeo u oktobru prošle godine i da građani više ne moraju da idu na šaltere kako bi overili kartice. „Ova usluga automatske overe zdravstvenih knjižica se dešava automatski, dakle na osnovu informacije o uplati doprinosa u poreskoj upravi vrši se automatska overa zdravstvenih knjižica i od danas ovu uslugu pružamo i za poslednju grupu osiguranika, najbitiniji su preduzetnici i poljoprivrednici“, kaže Jovanović.
„Od danas jedna velika grupa osiguranika ne mora da ide na šaltere Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja. U toj grupi se nalaze preduzetnici, poljoprivrednici, samostalni umetnici, svi oni koji rade po međunarodnim ugovorima o poslovno-tehničkoj saradnji, verski službenici ili koji su zaposleni kod privatnika koji nema PIB“, navodi Jovanović.
Podseća da je od 1. oktobra prošle godine počela automatska overa kartica zdravstvenog osiguranja, pa tako 150.000 poslodavaca koji overavaju zdravstvene kartice za tri miliona zaposlenih i članove njihovih porodica ne mora više na šaltere.
Precizira da automatska overa funkcioniše na osnovu podataka o doprinosu koji je uplaćen u sistemu poreske uprave i dolazi do Fonda republičkog fonda zdravstvenog osiguranja. Dodao je da svi osiguranici preko sajta RFZO mogu da provere status svoje zdravstvene kartice.