Arena Subotica – pobedničko rešenje za novu sportsku dvoranu

Rad arhitekata Ivana Ostojića i Zorana Škiljića iz novosadskog biroa Visual Art Architects osvojio je prvu nagradu na konkursu za izradu idejnog rešenja nove sportske hale u Subotici, koji je Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica raspisalo krajem oktobra 2023. na Portalu javnih nabavki.

Kako se navodi u obrazloženju konkursnog žirija, kojim je predsedavao urbanista Relja Kovač, mia, prvonagrađeni rad izdvojio se kompaktnom formom koja balansira između jednostavnosti i snažnog estetskog izraza dvostruke fasade.

Elipsasti oblik u samom početku definiše da se radi o sportskom objektu – jednostavna geometrija sa izbačenim platoom predstavlja osnovni princip oblikovanja zgrade. Brižljiv tretman brisoleja koji obmotavaju staklenu opnu daje strukturi dinamičnost i jasno naglašava ulaze u sportsku halu čime se ostvaruje veza korisnik – objekat”, naveo je žiri

Kako se navodi u prezentaciji pobedničkog projekta, hala je projektovana za 5.520 gledalaca, sa tribinama na dva nivoa, a upotrebom partera kapacitet može da se proširi na 7.680 gledalaca.