Apel zbog povećanog priliva pacijenata

I Služba za zaštitu žena i dece ima povećan priliv pacijenata, pogotovo Dispanzer za decu odakle upućuju apel roditeljima da vikend i noćna dežurstva ne koriste za redovne preglede dece već isključivo za hitne slučajeve.