Anketiranje građana o korišćenju bicikala u saobraćaju

U okviru projekta prekogranične saradnje „Opti-Bike“, koji realizuju Grad Subotica i partnerski gradovi Ašothalom i Tompa iz Mađarske, lokalna samouprava pripremila je anketni list za građane o korišćenju bicikala u saobraćaju.

Anketni list može se popuniti na službenoj Internet stranici grada, www.subotica.rs.
U štampanoj formi, anketni list se može preuzeti u Uslužnom centru Gradske kuće i u mesnim zajednicama.
Anketiranje je anonimno, a treba da posluži unapređenju biciklističkog saobraćaja u gradu. Mole se Subotičani da popune anketni list do 17. maja 2019. godine.
Poštanska adresa je: Grad Subotica, 24000 Subotica, Trg Slobode 1.
E-mail: [email protected]
Opti bike je savremeni razvojni projekat naše regije u službi biciklista koji se realizuje u okviru Interreg-IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija. Osnovni cilj projekta je optimizacija saobraćaja u pograničnoj zoni planiranjem i izgradnjom biciklističkih staza. Važno je da taj vid saobraćaja bude ne samo omiljena već i bezbedna alternativa u saobraćaju za sve. Ova investicija doprinosi i prevenciji saobraćajnih nezgoda, a samim tim i povećanju bezbednosti u saobraćaju, povećanju broja turista koji saobraćaju biciklom, kao i jačanju svesti o zdravom načinu života i ekološkog shvatanja.
Grad Subotica je nosilac projekta OPTI-BIКE, dok su lokalna samouprava opštine Ašothalom i lokalna samouprava grada Tompa partnerska naselja u realizaciji investicije. U Subotici će, osim postojećih 37,4 km biciklističkih staza, do kraja projekta u dve faze biti izgrađeno još 7,9 km. U prvoj fazi 3 km biciklističke staze vodiće do graničnog prelaza Кelebija i priključiće se na postojeću koja vodi pored puta Edvarda Кardelja.
U drugoj fazi, biće izgrađena biciklistička staza u dužini od 4,9 km koja će za biciklistički saobraćaj povezati naselja Bački Vinogradi i Ašothalom. Do kraja projekta u Tompi će biti izgrađena biciklistička staza u dužini od 3,2 km, a u Ašothalomu 6,9 km. Važno je napomenuti da će u okviru projekta biti izrađena planska dokumentacija za mrežu biciklističkih staza u Subotici ukupne dužine 24 km, a u Tompi za 4,9 km.
Investicija će biti realizovana do 30. septembra 2019.
Ukupna vrednost projekta iznosi 2.566.612,65 evra, od toga donacija EU iznosi 2.181.620,74 evra.

Ostavi komentar

Unestie Vaš komentar
Unesite Vaše ime