Ambroziju u ulici Georgi Dimitrova

Današnji negativan primer naša ekološka patrola zabeležila je u ulici Georgi Dimitrova – zapuštena zelena površina obrasla u korov koja pored toga što ruži okolinu predstavlja i izvor polenovih zrna korova koji se emituju u vazduh i koji narušavaju zdravlje naših sugrađana alergičnih na polen korova, pre svega ambrozije.

Nedaleko od negativnog, kao i uvek zabeležili smo pozitivan primer uredne, održavane površine, primer kako bi sve zelene površine u našem gradu trebalo da izgledaju.