Ambrozija u Ulici Vuka Mandušića

RTV Yu Eco i ove godine organizuje akciju „Da se zna ko kosi, a ko ne kosi“, u okviru koje ukazujemo na negativne primere održavanja zelenih površina, bilo da su javne ili privatne. Samo adekvatnim održavanjem zelenih površina može se postići smanjenje alergijskih reakcija kod sugradjana koji su alergični na, u prvom redu, ambroziju. Ukoliko i Vi znate za zakorovljenu površinu u komšiluku – prijavite je putem mejla [email protected].

Ekološka patrola Yu eco televizije zabeležila je negativan primer u Ulici Vuka Mandušića. Pored puta slobodno raste korov i ambrozija. Apelujemo na nadležne da reovno održavaju zelene površine i tako spreče neprijatne simptome kod alergičnih sugrađana.

U istoj ulici, zabeležili smo i pozitivan primer. Na sreću, mnogo je savesnih građana koji vode brigu o svojim okućnicama.