Ambrozija u Ulici Dragutina Domjanića

I ove godine, u akciji „Da se zna ko kosi, a ko ne kosi“, ističemo negativne primere održavanja zelenih površina, bilo da su javne ili privatne. Samo adekvatnim održavanjem zelenih površina može se postići smanjenje alergijskih reakcija kod sugradjana koji su alergični na, u prvom redu, ambroziju. Ukoliko i Vi znate za zakorovljenu površinu u komšiluku – prijavite je putem mejla

[email protected].

Negativan primer za akciju „Da se zna ko kosi, a ko ne kosi“ zabeležili smo u Gundulićevoj ulici. U istoj ulici zabeležili smo i pozitivan primer.

Dok jedni građani na pravi način binu o svojim okućnicima i redovno kose travu, ispred nekih kuća raste korov i ambrozija, koja u ovom periodu zadaje zdravstvene tegobe osetljivim sugrađanima.