Akva park do marta naredne godine

Rok za završetak radova na izgradnji spa centra sa akva parkom na Paliću produžen je zbog pandemije korona virusa, do marta naredne godine. Kada bude zavšen, akva park imaće 5 spoljašnjih i 5 unutrašnjih bazena, a moći će da primi do 2500 korisnika.

U drugoj, završnoj fazi izgradnje spa centra sa akva parkom, koja je započeta u martu ove godine, urađeni su armiračko-betonski radovi na spoljnjem relaksacionom bazenu i na mašinskoj prostoriji. Urađeno je i spoljašnje uređenje hidrantske mreže, zatim veći deo kanalizacione i hidrauličke mreže, a trenutno se postavljaju određene elektro-instalacije. Većim delom je izvršena i nivelacija terena, postavljen je tucanik, a uskoro će početi i postavljanje behatona, objašnjava direktor “Park Palića” Nebojša Daraboš.

Obilazeći radove na izgradnji spa centra sa akva parkom na Paliću, gradonačelnik Stevan Bakić je istakao da će realizacija ovog projekta dovesti do razvoja banjskog i kongresnog turizma, što će se pozitivno odraziti na privredu i ekonomiju. Spa centar sa akva parkom imaće 5 spoljašnjih i isto toliko unutrašnjih bazena, a nalazi se na prostoru od 4,4 hektara. Sam objekat imaće oko 3000 m2, a moći će da primi maksimalno 2500 korisnika.

Kamen temeljac za izgradnju spa centra na Paliću postavljen je 15. decembra 2018. godine, a vrednost projekta je 1,1 milijardi dinara. Novac za realizaciju ovog projekta obezbedili su Vlada Republike Srbije, AP Vojvodina i grad Subotica. Radovi na izgradnji bili su usporeni zbog pandemije korona virusa, te je rok za završteka radova na izgradnji pomeren na početak marta 2021. godine.