Akcija suzbijanja komaraca

 

Nova akcija suzbijanja komaraca na teritoriji grada biće sprovedena od ponedeljka, 10. jula do 20. jula. Za razliku od prošlog puta kada se dejstvovalo sa zemlje, u akciju će od ponedeljka biti uključen i poljoprivredni avion. Kombinovani tretman odraslih komaraca će započeti prvog dana, u okviru navedenog termina, sa povoljnim meterološkim uslovima, u odsustvu padavina, vetra i bez ekstremno visokih temperatura vazduha. Suzbijanje će se vršiti u periodu od 19 do 22 časa. Tretman iz vazduha radiće se na Kelebiji, Makovoj sedmici i na delu mesnih zajednica Zorka i Radanovac. Tretman sa zemlje radiće se u Bajnatu, Prozivci, Paliću u turističkoj i urbanoj zoni, Hajdukovu, Aleksandrovu, Malom Radanovcu, Željezničkom naselju, Bačkim vinogradima, Šupljaku, Kertvarošu, Novom gradu, Starom Žedniku, Novom Žedniku, Donjem Tavankutu, Gornjem Tavankutu, i delovima Zorke i Radanovca. Tretman će se vršiti ULV tehnikom sa zemlje, preparatom na bazi aktivne materije deltametrin, a iz vazduha preparatom na bazi aktivne materije lambda cihalotrin.Preparati su toksični za pčele, te se mole pčelari da svoje košnice zatvore ili uklone na udaljenost od najmanje 5 kilometara od mesta vršenja tretmana. Dejstvo navedenih preparata traje 3 dana, navodi se u saopštenju.