Akcija odvoženja otpada u MZ Verušić

U okviru akcije odvoženja otpada iz domaćinstava, kontejneri za sakupljanje kabastog otpada sutra će biti postavljeni u MZ Verušić, kod Doma MZ na Čantavirskom putu, u Šištaku naspram Srednje ulice i prekoputa bivšeg Agrokombinata.